steszew.pl Aktualno?ci - Serwis Informacyjny Urz?du Miasta w?St?szewie - www.steszew.pl

UPsteszew.pl
Title: Aktualno?ci - Serwis Informacyjny Urz?du Miasta w?St?szewie - www.steszew.pl
Description: Aktualno?ci - Serwis Informacyjny Urz?du Miasta w?St?szewie - www.steszew.pl, St?szew, samorz?d, województwo wielkopolskie, gmina St?szew, powiat poznański, gmina, miasto St?szew, portal samorz?dowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja p...
Keywords: aktualno?ci - serwis informacyjny urz?du miasta w?st?szewie - www.steszew.pl, st?szew, samorz?d, województwo wielkopolskie, gmina st?szew, powiat poznański, gmina, miasto st?szew, portal samorz?dowy,...
steszew.pl is ranked 3 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,756. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. steszew.pl has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

steszew.pl Information

steszew.pl Information,steszew.pl IP Address,steszew.pl DNS Server

Website / Domain: steszew.pl
Website IP Address: 185.23.22.147
Domain DNS Server: ns2.i.media.pl,ns1.i.media.pl

steszew.pl Rank

Alexa Rank: 4215735
Html Domain Rank: 3/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

steszew.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,756
Daily Revenue: $13
Monthly Revenue $390
Yearly Revenue: $4,756
Daily Unique Visitors 1,199
Monthly Unique Visitors: 35,970
Yearly Unique Visitors: 437,635

steszew.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection close
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control private
Content-Type text/html
Server Microsoft-IIS/7.5
Date Fri, 23 Feb 2018 19:57:02 GMT

steszew.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
aktualno?ci - serwis informacyjny urz?du miasta w?st?szewie - www.steszew.pl 1 1.15%
st?szew 15 1.59%
samorz?d 0 0.00%
województwo wielkopolskie 0 0.00%
gmina st?szew 2 0.39%
powiat poznański 0 0.00%
gmina 2 0.15%
miasto st?szew 0 0.00%
portal samorz?dowy 0 0.00%
... 0 0.00%

steszew.pl Traffic Sources Chart

steszew.pl Alexa Rank History Chart

aleax

steszew.pl Html To Plain Text

Aktualno?ci - Serwis Informacyjny Urz?du Miasta w?St?szewie - www.steszew.pl niedziela, 9 kwietnia 2017, 99 dzień roku, imieniny Mai, Marcelego, Wadima Aktualno?ci Przetargi Oferta inwestycyjna Formularze Ewidencja ludno?ci - Zg?oszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Ksi?ga go?ci Galeria zdj?? Znajdujesz si? w: Strona g?ówna / Aktualno?ci O Gminie Informacja o Gminie Informacja o Herbie Gminy Kultura Historia Historia Jeziorek Lekcja patriotyzmu w jezioreckiej szkole Zarys dziejów B?dlewa Powstańcy Wielkopolscy z parafii Tomice i S?upia Turystyka Warto zobaczy? Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego Gospodarka Firmy Oferta inwestycyjna ?Wie?ci St?szewskie” Wspó?praca zagraniczna LEADER LEADER Biuro LGD ?ród?o Geneza powstania Wizja Lokalnej Strategii Rozwoju ?ród?o Program operacyjny KAPITA? LUDZKI Gmina St?szew z lotu ptaka - Galeria Urz?d UMG St?szew Petycje Formularze Dzia?alno?? gospodarcza Ewidencja ludno?ci Ewidencja ludno?ci - Zg?oszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Ewidencja ludno?ci - Udost?pnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz udost?pnienie dokumentacji zwi?zanej z dowodem osobistym Ewidencja ludno?ci - Wybory Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gospodarka gruntami Ochrona ?rodowiska, rolnictwo i le?nictwo Ochrona ?rodowiska, rolnictwo i le?nictwo - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywn? Ochrona ?rodowiska, rolnictwo i le?nictwo - Zg?oszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ?cieków Urz?d Stanu Cywilnego Urz?d Stanu Cywilnego - Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Urz?d Stanu Cywilnego - Wniosek o za?wiadczenie o stanie cywilnym Wymiar podatków Drogi Opieka Spo?eczna Kontakt Gminne Centrum Zarz?dzania Kryzysowego Zgromadzenia publiczne REGON Roboczy Informator Instytucje Harmonogramy wywozu odpadów i surowców wtórnych AUTOBUSY Podsumowanie kadencji Spis St?szewskich Firm Polityka prywatno?ci Zobacz wszystkie sondy Wiadomo?ci z Polski | Wiadomo?ci ze ?wiata | Rozk?ad PKP | Rozk?ad PKS | Rozk?ad LOT | Kursy walut | Gie?da | Lotto | Pogoda | czytaj wi?cej Koncert Andrzeja Piasecznego w hali widowiskowo - sportowej! czytaj wi?cej Zapraszamy na Jarmark Wielkanocny! czytaj wi?cej Otwarcie hali widowiskowo - sportowej! czytaj wi?cej Program dofinansowania likwidacji wyrobów zawieraj?cych azbest 2017 czytaj wi?cej Krajowa Mapa Zagro?eń Bezpieczeństwa Aktualno?ci 2017-04-07 Rozporz?dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 4 kwietnia 2017 r. W zwi?zku z du?? ilo?ci? zapytań mieszkańców w sprawie dot. wyst?powania wysoce zjadliwej grypy ptaków, poni?ej zamieszczamy Rozporz?dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn.4 kwietnia 2017 r. Czytaj ca?o?? 2017-04-07 Bezp?atne badania mammograficzne Rejestracja na badania od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00 - 18:00. Czytaj ca?o?? 2017-04-04 Koncert Andrzeja Piasecznego w hali widowiskowo - sportowej! 22 kwietnia odb?dzie si? pierwszy koncert w nowo wybudowanej hali widowiskowo - sportowej w St?szewie. Gwiazd? wieczoru b?dzie ANDRZEJ PIASECZNY. Spotkajmy si? na koncercie gdzie z pewno?ci? nie zabraknie ulubionych utworów Artysty jak i Publiczno?ci! Czytaj ca?o?? 2017-04-03 Ankieta sonda?owa dot. potrzeb edukacji ?rodowiska lokalnego Ch?tne osoby prosimy o wype?nienie ankiety. Czytaj ca?o?? 2017-04-03 DYREKTOR DOMU KULTURY W ST?SZWIE OG?ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA WYNAJEM LOKALI U?YTKOWYCH W BUDYNKU HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 pa?dziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia?alno?ci kulturalnej (tj. Dz.U.2012.406 ze zm.) Dyrektor Domu Kultury w St?szewie og?asza pisemny przetarg nieograniczony Czytaj ca?o?? 2017-04-03 Informacja - PSZOK Zwi?zek Mi?dzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" informuje, ?e w ramach op?aty za odbiór odpadów komunalnych, mieszkańcy mog? oddawa? do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - PSZOK odpady zielone. Czytaj ca?o?? 2017-03-31 Zapraszamy na Jarmark Wielkanocny! Zapraszamy na Jarmark Wielkanocny pod patronatem Burmistrza Gminy St?szew. Czytaj ca?o?? 2017-03-31 Rozporz?dzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27marca 2017 r. rozporz?dzenie Nr 18/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. uchylaj?ce rozporz?dzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Czytaj ca?o?? 2017-03-30 ?wiatowy Dzień Zdrowia 2017. Depresja - porozmawiajmy o niej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, ze w dniu 7 kwietnia obchodzony jest ?wiatowy Dzień Zdrowia. Has?o tegorocznych obchodów brzmi "Depresja-porozmawiajmy o niej". Czytaj ca?o?? 2017-03-29 Zarz?dzenie nr 280 Burmistrza Gminy St?szew z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie: og?oszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2017 Na podstawie art.15 ust.2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.poz.1817) w zwi?zku z Zarz?dzeniem Nr 276/2017 Burmistrza Gminy St?szew Czytaj ca?o?? 2017-03-29 Uwaga! Przerwa w dostawie pr?du! ENEA Operator Sp. z o. o. zawiadamia, ?e w zwi?zku z pracami eksploatacyjnymi nast?pi? przerwy w dostawie energii elektrycznej. Czytaj ca?o?? 2017-03-27 Otwarcie hali widowiskowo - sportowej! W pi?tek odby?o si? d?ugo wyczekiwane, uroczyste otwarcie hali widowiskowo-sportowej w St?szewie. Czytaj ca?o?? 2017-03-14 Program dofinansowania likwidacji wyrobów zawieraj?cych azbest 2017 Burmistrz Gminy St?szew informuje, ?e uruchomiony zosta? program dofinansowania likwidacji wyrobów zawieraj?cych azbest Czytaj ca?o?? 2016-09-23 Krajowa Mapa Zagro?eń Bezpieczeństwa Chcesz wiedzie? czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie ? Mo?esz mie? na to wp?yw ! Reaguj na zagro?enia ! Odwied? Krajow? Map? Zagro?eń Bezpieczeństwa. Czytaj ca?o?? Archiwum Kalendarz 9 kwietnia 2017 listopad 2016 grudzień 2016 styczeń 2017 luty 2017 marzec 2017 kwiecień 2017 maj 2017 czerwiec 2017 lipiec 2017 sierpień 2017 wrzesień 2017 pn wt ?r czw pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Subskrypcja Je?eli chcesz by? informowany o aktualno?ciach w serwisie, podaj swój adres e-mail. Subskrypcja dopisz wypisz Strategia rozwoju Gminy St?szew na lata 2016-2026 Gmina St?szew, ul. Poznańska 11, 62-060 St?szew tel.: 61 819 71 20, email: urzadgminy@steszew.pl NIP: 777-31-41-373, Regon: 631258520 projekt i hosting: INTERmedi@ zarz?dzane przez: CMS - SPI Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarz?dzania znajduje si? w Polityce prywatno?ci. Je?eli nie wyra?asz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przegl?darki. x

steszew.pl Similar Website

Domain Site Title
malogoszcz.pl Aktualno?ci - Urz?d Miasta i Gminy w Ma?ogoszczu
parczew.com Urz?d Miejski w Parczewie - oficjalna strona miasta - Aktualno?ci
nasielsk.pl Nasielsk.pl - Serwis Informacyjny Urz?du Miejskiego w Nasielsku
brzegdolny.pl Brzeg Dolny | Serwis informacyjny Urz?du Miejskiego w Brzegu Dolnym
bochnia-gmina.pl Gmina Bochnia - aktualno?ci - Serwis informacyjny
mirsk.pl Serwis Urz?du Miasta i Gminy Mirsk
reda.pl REDA – Urz?d Miasta Redy – Serwis informacyjny miasta Redy – Witamy na stronie miasta Redy!
radzymin.pl Aktualno?ci - Urz?d Miasta i?Gminy Radzymin
kolonowskie.pl Aktualno?ci - Urz?d Miasta i Gminy Kolonowskie
jastrowie.pl Aktualno?ci - Urz?d Gminy i Miasta Jastrowie
mikstat.pl Aktualno?ci - Urz?d Miasta i?Gminy Mikstat
raszkow.pl Aktualno?ci - Urz?d Gminy i?Miasta Raszków
tuszyn.org.pl Strona Urz?du Miasta w Tuszynie
warka.pl Aktualno?ci - Urz?d Miejski w Warce
kowala.pl Aktualno?ci - Urz?d Gminy w?Kowali
markowa.pl Aktualno?ci - Urz?d Gminy w?Markowej
piekoszow.pl Aktualno?ci - Urz?d Gminy w?Piekoszowie
bogdaniec.pl Aktualno?ci - Urz?d Gminy w?Bogdańcu